W pięć lat liczba budynków na świecie wzrosła o 10 proc. Ich energochłonność i emisja CO2 za to spada. To jednak kosztuje