Wartość inwestycji w prywatne akademiki wzrosła o 50 proc. w ciągu roku