Centra usług wspólnych biorą azymut na mniejsze miasta. Rosną m.in. w Łodzi i Lublinie