Popyt na biura w Warszawie jest stabilny, ale nowych projektów będzie o połowę mniej