Trzy czwarte firm wdraża ESG, ale jedynie jedna trzecia odpowiednio dba o kwestie społeczne