Raporty i analizy
Inwestorzy dobrze znają przewagi konkurencyjne i mocne strony regionu CEE. Widać jednak też nowe czynniki, które mogą wpływać na ocenę tego rynku w perspektywie średnio- i długoterminowej. Następuje znaczne przesunięcie od efektywności kosztowej w stronę jakości i operac...

9 października 2018

Raporty i analizy
The competitive advantages and strengths of the CEE region are well known to investors. But new factors have emerged that may play a central role in the medium and long term. For example, there is a marked shift from cost efficiency to quality and knowledge-based operati...

8 października 2018