Pandemia nie tak dotkliwa dla centrów handlowych. Liczba pustych lokali zwiększyła się nieznacznie